Ticket #91 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Undersökning efter medlemsregistrering

Reported by: Rikard Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords: medlemsundersökning
Cc:

Description

Det skulle vara bra att fråga nya medlemmar var de hörde talas om eller hittade PP på sidan för "bli medlem".

T ex radioknappar:

 • Nyhetssajt online
 • Papperstidning
 • Radio
 • TV
 • Social nätverkssajt
 • Blogg
 • IRC/Chatt
 • Kamrat muntligen
 • Affisch eller flygblad
 • "Det har ni inte med att göra"

Det skulle ge oss en bättre bild varifrån medlemmar kommer och även kunna mäta riktade kampamjers genomslag.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

 • Summary changed from Rekryteringsundersökning på bli-medlemssidan to Undersökning efter medlemsregistrering

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

 • Milestone set to EU-valet 2014

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to wontfix

Initiativet bör väl i så fall komma från PL att det behovet verkligen finns.

Note: See TracTickets for help on using tickets.