Ticket #921 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Valsedelsbokningens support har den engelska versionen

Reported by: Grå Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Länken till Piratsupport från sidan för valsedelsbokningen använder sig av den engelska versionen.

Allt funkar från supportgruppens sida, men en del saker är lite knäppt, som att våra engelska versioner av våra namn används, de engelska standardfraserna finns istället för de svenska, etc.

Dessutom öppnas inte ett nytt fönster för supportchatten vilket är meningen.

Korregera detta genom att använda denna kod istället:
<!-- webim button --><a href=" http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv" target="_blank" onclick="if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera') != -1 &amp;&amp; window.event.preventDefault) window.event.preventDefault();this.newWindow = window.open(' http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;url='+escape(document.location.href)+'&amp;referrer='+escape(document.referrer), 'webim', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,status=1,menubar=0,width=640,height=480,resizable=1');this.newWindow.focus();this.newWindow.opener=window;return false;"><img src=" http://support.piratpartiet.se/button.php?i=webim&amp;lang=sv" border="0" width="163" height="61" alt=""/></a><!-- / webim button -->

Det ska vara samma, så när som på att "en" är ändrat till "sv" istället på två platser. Förhoppningsvis ska det också korregera så att ett nytt fönster öppnas.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Owner changed from ba to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

När jag klickar på support får jag den svenska versionen.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Tror att det är korrekt nu

Note: See TracTickets for help on using tickets.