Ticket #961 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Föreslår min humor-PP-blogg för live

Reported by: magnus.kindblom@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag bloggar sällan men gör ibland ett humorinlägg som jag lägger mycket tid på. Håller nu på att skriva ett nytt "för dig som har bråttom", som blev mycket läst förra gången, när det väl upptäcktes.

 http://magnuskindblom.wordpress.com

mvh Magnus Kindblom

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hej!

Ursäkta att jag är lite sen... jag la till din kategori "Piratpartiet" på livesidan, och pushade ditt senaste inlägg. Tack!

Nu kommer alltså allt du lägger i kategorin (inte taggen) Piratpartiet hamna där automatiskt.

/Mikael

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

Tjoho, tack, vilken skillnad det blev på antal besökare, direkt!
Nu får jag blogga lite mer!

Note: See TracTickets for help on using tickets.