Ticket #963 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Valsedelsberäkning

Reported by: CMagnusB Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Valbokningen Keywords: valsedel
Cc:

Description

Hej

Jag efterlyser en beräkning på hur många valsedlar varje röstningslokal bör få. När man som jag är mellandistributör, så kan det vara smart att använda veckan till att göra i ordning högar med lämpligt antal valsedlar för varje förtidsröstningslokal och senare till själva röstningslokaler på valdagen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

Antalet valsedlar som mellandistributören har bör kunna ändras av mellandistributören själv. Valsedlar för utdelning vid valstugan, brevlådor, skolval gör att antalet valsedlar som egentligen är tilltänkt till vallokalerna inte stämmer med det antal man faktiskt har.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan riksdagsvalet 2010 to Innan Valkanpanjen 2014
Note: See TracTickets for help on using tickets.