Ticket #964 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Ny Väskolan är INTE en förtidsomröstningslokal utan en vanlig vallokal i Kristianstads kommun

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

20:17:52 Tack för att du kontaktar oss. En operatör hjälper dig snart...
20:17:52 danielgustafsson: Vallokalen Nya Väskolan, är INTE en förtidsomröstningslokal, detta är en vanlig vallokal, kan ni ändra detta, jag har försökt
20:18:02 Operatör Robert Nyberg anslöt till samtalet
20:18:34 danielgustafsson: hej robert :)
20:18:38 Robert Nyberg: Hej o och välkommen till piratsupport!
20:18:57 Robert Nyberg: Vilket område rör det?
20:19:02 danielgustafsson: Ny Väskaolna i Skåne Nordost
20:19:11 danielgustafsson: Kristianstads kommun
20:19:33 danielgustafsson: Ny Väskolan är en vanlig vallokal
20:19:34 Robert Nyberg: oki tack vi ska vidarebefodra detta och se till att få en fix.
20:19:57 danielgustafsson: men däremot är Wä Bibliotek en förtidsomröstningslokal
20:20:21 Robert Nyberg: Om du vill kan du skapa en ticket på detta i vårt utvecklings system
20:20:22 danielgustafsson: dessutom vad innebär direktdistrubution?
20:20:50 danielgustafsson: kan detta ändras ikväll?
20:21:12 Robert Nyberg: kan inte lova något men så fort som möjligt
20:21:38 Robert Nyberg: om du vill så får du jätte gäna lägga in en ticket på utv.piratpartiet.se
20:21:48 Robert Nyberg: med din kontackt uppgifter
20:22:04 danielgustafsson: jag gör detta :)
20:22:09 Robert Nyberg: så kan de ansvariga återkomma om något skulle vara oklart
20:22:29 danielgustafsson: jag tar en copy and paste på denna dialog :)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by anonymous

Förklaring till daniel om direktdistro:
Markeringen direktdistribution gör att den som bokar sig för att lämna valsedlar i lokalen får en fråga om valsedlar ska skickas hem till honom/henne med post.

Om personen avstår från erbjudandet så stämmer man träff med den som har valsedlar precis som vanligt. Om personen istället vill ha hemskickat så skickas de direkt från Piratshoppens stockholmslager.

Meningen är helt enkelt en extra service för exempelvis de som bor nära en vallokal långt ute på landet och liknande. Att de utskicken görs från stockholm är både för att avlasta lokala funktionärer, och för att få lägre portokostnader (rabatt på centrala utskick).

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Lokalproblemet är åtgärdat

Note: See TracTickets for help on using tickets.