Timeline


and

03/20/09:

21:18 Ticket #28 (Minska brus i länkloggen) closed by mini
fixed
20:36 Ticket #29 (Features till slaskkanalen) created by jonatan.kindh@…
Skitchatten skulle gärna kunna få en dos av dels "!Members" för att få …
17:44 Ticket #28 (Minska brus i länkloggen) created by Rikard
Önskemål om kommando först på raden - exvis != som gör att om raden …
17:01 Ticket #27 (RSS-prenumeration i olika kanaler) created by mini
Jag skulle vilja se en konfig typ "rss-feed", "kanal att rapportera till" …
16:57 Ticket #26 (Få in twittersvar till @ppledningsgrupp till skypechatten) created by mini
16:54 Ticket #25 (central inloggning?) created by Rikard
Idag har PP flera system som kräver inloggning: * Forum * PirateWeb * …
16:04 GuideHemsida edited by mini
(diff)
16:04 GuideHemsida edited by mini
(diff)
16:00 GuideHemsida edited by mini
(diff)
15:58 GuideHemsida created by mini
13:28 GuideLive created by speakman
13:18 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:59 Ticket #24 (Gör Live! till en sorts "piratpartiets profilsida på facebook") created by mini
som samlar in allt som händer på en sida
10:14 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:10 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:10 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:09 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:07 WikiStart edited by speakman
(diff)
10:03 Ticket #22 (Component: PirateWeb fattas i Trac.) closed by speakman
fixed: Ja då kör vi!

03/19/09:

23:04 Ticket #23 (HTML i lokala mail) created by Patrik Hammar
Jag vet att det är lätt att tro att alla andra delar det intresse och den …
23:03 Ticket #22 (Component: PirateWeb fattas i Trac.) created by Jörgen L
Ska inte PW gå att anmäla?
22:31 Ticket #21 (Prova ut Google Calendar som backend) created by speakman
Vi började som smått att prova ut Google Calendar som backend för vår …
15:19 Ticket #20 (Skum reply-to från trac) closed by mini
fixed: Nu funkar det.
15:08 Ticket #20 (Skum reply-to från trac) created by mini
Reply-to: trac@… står det i mina mail från trac …
14:59 Ticket #18 (Kan planetplanet sortera bort dubletter?) closed by mini
worksforme: ok, coolt
14:05 Ticket #19 (Dropdown för att assigna till personer?) created by mini
Finns verkligen ingen dropdown för "Assign to" ?
14:02 Ticket #18 (Kan planetplanet sortera bort dubletter?) created by mini
Fråga om planetplanet - om man lägger till flera kategorier från samma …
10:04 Ticket #17 (Ny vettig informativ förstasida för trac på utv.piratpartiet.se) created by speakman
Vi behöver en förstasida i Trac som i första hand ska hjälpa nytillkomna …
08:30 Ticket #16 (Lyfta EU-valet) created by speakman
EU-valet bör lyftas och primeras både på Ettan och siten i övrigt.
08:27 Ticket #15 (Förfining av CSS på "Ettan") created by speakman
Någon <tm> behöver fixa med CSS-"bling" på Ettan.
08:24 Ticket #14 (En kalender till Ettan) created by speakman
En kalender måste in på siten.
08:22 Ticket #13 (Ersätt "nyheter" med två kompakta kolumner) created by speakman
Ersätt nyhetsflödet på förstasidan med två kompakta kolumner. En för …
08:20 Ticket #12 (Uppdatera bloggflöden) created by speakman
Revidera befintliga flöden och lägg till nya. De befintliga kan man hitta …
08:18 Ticket #11 (Fler twitterflöden) created by speakman
Lägg till fler twitterflöden
08:18 Ticket #10 (Lägg till chatt-kanal) created by speakman
Utöka Live!-sidan med en chatt-kanal

03/18/09:

21:19 Ticket #9 (Fixa in en svensk översättning av Trac) created by ba
Det vore fint att ha Trac på svenska så vi dels tar bort språkbarriärer …
17:06 Ticket #8 (uppdatera arbetsgrupper) created by marten.fjallstrom@…
Eftersom ni är webb får ni i uppdrag att uppdatera …
16:52 Ticket #6 (Problem med fascister i regeringen) closed by speakman
worksforme
16:48 Ticket #4 (Inköp av husvagn) closed by speakman
invalid
16:47 Ticket #1 (Test1) closed by speakman
invalid
16:36 Ticket #7 (Värdelösa RSS flöden på forumet) created by Novus
Ja dom är inte bra, te.x får man bara en länk till första post i tråden, …
16:33 Ticket #6 (Problem med fascister i regeringen) created by swedenpirate@…
Jag och många lider av fascistiska lagar som Das Allianz har utfärdat. …

03/17/09:

15:01 WikiStart edited by speakman
(diff)
14:58 WikiStart edited by speakman
(diff)
14:56 Ticket #4 (Inköp av husvagn) created by speakman
Vi måste ha en husvagn! Gärna hel!
14:56 WikiStart edited by speakman
(diff)
14:43 WikiStart edited by speakman
(diff)
12:11 Ticket #1 (Test1) created by anonymous
11:30 TracBackup created by trac
11:30 TracPermissions created by trac
11:30 TracIni created by trac
11:30 WikiMacros created by trac
11:30 TracUpgrade created by trac
11:30 TracRss created by trac
11:30 WikiProcessors created by trac
11:30 TracFastCgi created by trac
11:30 TracSupport created by trac
11:30 TracInterfaceCustomization created by trac
11:30 CamelCase created by trac
11:30 WikiNewPage created by trac
11:30 WikiFormatting created by trac
11:30 TracWorkflow created by trac
11:30 TracTimeline created by trac
11:30 TracInstall created by trac
11:30 TracAdmin created by trac
11:30 TracAccessibility created by trac
11:30 WikiRestructuredText created by trac
11:30 TracEnvironment created by trac
11:30 TracTicketsCustomFields created by trac
11:30 TracFineGrainedPermissions created by trac
11:30 TracNotification created by trac
11:30 WikiPageNames created by trac
11:30 WikiStart created by trac
11:30 TracRevisionLog created by trac
11:30 SandBox created by trac
11:30 TracSyntaxColoring created by trac
11:30 TracBrowser created by trac
11:30 TracQuery created by trac
11:30 InterTrac created by trac
11:30 TitleIndex created by trac
11:30 TracModPython created by trac
11:30 WikiHtml created by trac
11:30 TracWiki created by trac
11:30 TracGuide created by trac
11:30 TracCgi created by trac
11:30 TracUnicode created by trac
11:30 TracNavigation created by trac
11:30 InterMapTxt created by trac
11:30 TracLogging created by trac
11:30 PageTemplates created by trac
11:30 InterWiki created by trac
11:30 WikiDeletePage created by trac
11:30 TracImport created by trac
11:30 TracReports created by trac
11:30 TracRoadmap created by trac
11:30 TracLinks created by trac
11:30 TracSearch created by trac
11:30 TracChangeset created by trac
11:30 TracTickets created by trac
11:30 RecentChanges created by trac
11:30 TracStandalone created by trac
11:30 TracPlugins created by trac
11:30 WikiRestructuredTextLinks created by trac
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.