Changes between Initial Version and Version 1 of TortugaProjektSpec


Ignore:
Timestamp:
11/08/10 20:37:13 (12 years ago)
Author:
SimonB.
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • TortugaProjektSpec

  v1 v1  
   1'''[http://trac.tortuga.piratpartiet.se/wiki/WikiStart#StartingPoints Till startsidan]''' 
   2 
   3 
   4== Projektplan, Tortuga (bästa politiska hemsidan 2010!) == 
   5 
   6Informationskopia:[[BR]] 
   7Rickard Olsson[[BR]] 
   8Partistyrelsen, [[BR]] 
   9Partiledning[[BR]] 
   10 
   11Kopia till:[[BR]] 
   12Projektledare:     Hans Alvenkrona[[BR]] 
   13Viceprojektledare: Daniel Svensson [[BR]] 
   14Projektdeltagare:  Dokumentet kommer att finnas på TRAC (Wiki) 
   15 
   16 
   17'''Bilagor''' 
   18 
   19*  
   20 
   21'''Syfte''' 
   22 
   23Syftet med projektplanen är att tydligt beskriva överenskommelsen mellan projektledaren och sponsor. Dessutom används projektplanen av projektets deltagare som ett styrande dokument om vad, när och hur saker skall genomföras. 
   24 
   25 
   26'''Innehåll ''' 
   27 
   281 Projektinriktning 
   29 
   301.1 Projektmål[[BR]] 
   311.2 Syfte[[BR]] 
   321.3 Affärsmöjligheter och fördelar med införandet[[BR]] 
   331.4 Bakgrund[[BR]] 
   34 
   352 Projektbeskrivning 
   36 
   372.1 Projektleveranser[[BR]] 
   382.2 Genomförande[[BR]] 
   392.3 Kravinsamling[[BR]] 
   402.4 Kvalitetssäkring av resultat[[BR]] 
   412.5 Kvalitetskrav på genomförandet[[BR]] 
   422.6 Inkluderat, Exkluderat[[BR]] 
   43 
   443 Planering 
   45 
   463.1 Release 1[[BR]] 
   473.2 Release 2[[BR]] 
   483.3 Release 3[[BR]] 
   493.4 Release 4[[BR]] 
   503.5 Release 5[[BR]] 
   51 
   524 Projektbudget 
   53 
   545 Projektorganisation och intressenter 
   55 
   565.1 Projektorganisation, roller, ansvar and befogenheter[[BR]] 
   575.2 Projektorganisation[[BR]] 
   585.3 Relationer till andra projekt och uppdrag[[BR]] 
   595.4 Rapportering och kommunikationsprinciper[[BR]] 
   60 
   616 Projektöverlämning 
   62 
   637 Övrigt 
   64 
   658 Referenser 
   66 
   67 
   68'''Revisions Historia''' 
   69 
   70 
   71= 1 Projektinriktning = 
   72== 1.1 Projektmål == 
   73Är att utveckla en gemensam pirat ”community” som på sikt skall ersätta hemsidan, forumet, wikin, mm. och ge oss en möjlighet att köra lite olika projekt (både utveckling och kampanjer), lagra kampanjmaterial, pressbilder och vara en social tummelplats där pirater från hela världen kan träffas. 
   74 
   75Dessutom skall ”communityn” var ett stöd/verktyg för piratfunktionärer, för bättre kommunikation/information med medlemmar och andra funktionärer.  
   76 
   77Hela communityn skall byggas på FOSS 
   78 
   79Bästa politiska site 2010. 
   80 
   81== 1.2 Syfte == 
   82Syftet med detta projekt är att på ett effektivt, smidigt och tillförlitligt sätt ersätta olika piratapplikationer och integrera dem i en gemensam applikation¨, så långt som det är möjligt. Desutom skall vi tillföra nya funktioner som hjälper funktionärer att bedriva ett effektivt kampanjarbete. 
   83 
   84== 1.3 Affärsmöjligheter och fördelar med införandet == 
   85Idag finns det många piratapplikationer på olika plattformar vilket gör det väldigt tungt med avseende på drift och underhåll.  
   86 
   87Istället för att utveckla och driva flera lokala hemsidor kan man samla alla lokala hemsidor under ett tak vilket spar tid och pengar som i stället kan spenderas på politisk verksamhet. 
   88 
   89För funktionärer skall det finnas tillgång till en verktygslåda som underlättar och effektiviserar kampanjarbetet och den politiska agitationen. 
   90 
   91För medlemmar skall det finnas en ingångsportal med endast en inloggning där man kan ta del av senaste piratnyheterna och annan piratverksamhet inför valet. 
   92 
   93== 1.4 Bakgrund == 
   94Sedan partiet bildades har nya applikationer och tjänster ständigt utökats utan att det har funnits en gemensam IT-strategi vilket projektet skall råda bot på. 
   95 
   96Man har löst uppkomna problem med snabba lösningar utan att ha en långsiktig gemensam utvecklingsplan. 
   97 
   98= 2 Projektbeskrivning = 
   99== 2.1 Projektleveranser == 
   100Projektet kommer att leverera en väl fungerande ”community”. Leveranserna kommer att levereras i ett antal releaser. Den första releasen kommer att vara att ersätta den befintliga hemsidan, för att därefter följas av ett antal funktionstillägg. Prioritetsordningen på nya funktioner bestäms tillsammans med Sponsorn. 
   101 
   102== 2.2 Genomförande == 
   103Arbetet genomförs på volontär basis, så tillgången på resurser kommer att variera med tiden. 
   104 
   105Regelbundna projektmöten på Skype (telefonkonferens) , varje onsdag 21:00-23:00 
   106 
   107Viktiga strategiska beslut tas på projektmötena av närvarande (minst 4st för beslut). Alla beslut kan revideras, men det är alltid det senaste beslutet som gäller. 
   108 
   109Löpande diskussioner och operativa beslut tas på Skype-chatten. 
   110 
   111== 2.3 Kravinsamling == 
   112Eftersom communityn är till för medlemmar och funktionärer så är det från dom som krav/önskemål skall insamlas. Insamlingen sker på forumet [http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx]. 
   113 
   114Alla krav/önskemål på forumet måste formaliseras och låsas av projektteamet som en krav text, det formaliserade kravet skrivs in i samma tråd och låses. Se exempel [http://forum.piratpartiet.se/Topic179467-509-1.aspx http://forum.piratpartiet.se/Topic179467-509-1.aspx] (krav accepterat) och [http://forum.piratpartiet.se/Topic179488-509-1.aspx http://forum.piratpartiet.se/Topic179488-509-1.aspx] (Krav ej accepterat) 
   115 
   116Krav är teknikoberoende och beskriver hur en funktion fungerar. Om det är en komplex funktion är det bättre att dela up det på flera mindre krav. Texten skall vara så formulerad att det vid test går att avgöra om kravet är uppfyllt eller ej. 
   117 
   118Arbetet görs lämpligen med minst två personer i en telefonkonferens (pinga på chaten om det finns någon som vill hänga med). Logga alla kravtexter på [http://piratepad.net/Tortuga-Krav http://piratepad.net/Tortuga-Krav] 
   119 
   120Börja med det äldsta kravet så att vi får samma tidsordning när vi är klar med genomgången. 
   121 
   122Om nytt krav/önskemål dyker upp som redan är formaliserat avslutas tråden med en referens till det formaliserade kravet och tråden låses  
   123 
   124Om ett nytt krav/önskemål dyker upp som är en utveckling av ett tidigare krav så uppdatera det första kravet  och skriv en lämplig referens innan tråden låses. 
   125 
   126Det är helt Ok att utveckla kravet om man ser fler aspekter.När vi har ett antal krav formaliserade kommer vi att genomföra en formell granskning där vi sorterar och grupperar kraven i [http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar] 
   127 
   128 
   129== 2.4 Kvalitetssäkring av resultat  == 
   130Samtliga dokument som behövs för drift och underhåll samt övriga dokument som kan tänkas vara relevant för projektet skall granskas och godkännas på Skype projektmötet av närvarande. 
   131 
   132För alla viktiga funktioner skall det finnas beskrivningar, så att nya projektdeltagare kan ta dela av resultatet utan att behöva läsa hela koden. 
   133 
   134 
   135== 2.5 Kvalitetskrav på genomförandet == 
   136Skype-chatten används för den dagliga kommunikationen mellan projektdeltagare, och det är bara projektrelaterad information som skall finnas där. 
   137 
   138Från arbets- och projektmöten skall det finnas minnesanteckningar. 
   139 
   140Trac (länk) ska användas i största möjligaste mån för  
   141 
   142* Uppladdning av dokument (wiki sidor) 
   143* Uppgiftstilldelning 
   144* Planering av enklare aktiviteter 
   145* Funktionsbeskrivningar 
   146 
   147== 2.6 Inkluderat, Exkluderat == 
   148'''Inkluderat''' 
   149 
   150* Utarbetande av lämpliga rutiner för säkerhetskopiering och systemåterhämtning. 
   151* Utarbetande av lämpliga förvaltnings- och driftsrutiner. 
   152* Driftsättning av första releasen  
   153* Utvecklar och testar Hemsida och tillhörande funktioner 
   154* Funktionsbeskrivning 
   155 
   156'''Exkluderat''' 
   157 
   158* Förvaltning, underhåll och support av det driftsatta systemet. 
   159* Driftsättning av övriga releaser. 
   160 
   161= 3 Planering = 
   162== 3.1 Release 1 == 
   163Ersätter befintliga hemsidan och har minst samma funktionalitet. 
   164 
   165== 3.2 Release 2 == 
   166TBD, 
   167 
   168== 3.3 Release 3 == 
   169TBD 
   170 
   171== 3.4 Release 4 == 
   172TBD 
   173 
   174== 3.5 Release 5 == 
   175TBD 
   176 
   177 
   178= 4 Projektbudget = 
   179Rick bjuder på champange. 
   180 
   181= 5 Projektorganisation och intressenter = 
   182== 6 Projektorganisation, roller, ansvar and befogenheter == 
   183Projektledare 
   184 
   185Leder mötena, organiserar gruppen och ser till att alla har något att göra. Följer upp tidplan och kvaliteten på leveranser. Fattar avgörande beslut 
   186 
   187Ansvarig för att ta fram Projektplanen 
   188 
   189Dokumentation 
   190 
   191Kvalitetssäkrar all dokumentation som projektet producerar. 
   192 
   193Sponsor  
   194 
   195Är beställaren av projektet, ändringar av överenskommen budget, kvalité och inriktning måste godkännas av sponsor. Ansvarar för Huvudkrav 
   196 
   197== Projektorganisation == 
   198 
   199'''Sponsor''' 
   200 
   201Rickard Olsson'''Projektledare''' 
   202 
   203Hans Alvenkrona'''http, CSS''' 
   204 
   205Anders Andersson'''Django, Pinnax''' 
   206 
   207Daniel Nyström'''Webgruppen''' 
   208 
   209Rickard Olsson'''Test''' 
   210 
   211(Cristofer Wilenfort MiaIsAGeek)'''Design''' 
   212 
   213Emma 
   214 
   215Stefan Sigers'''Dokumentation''' 
   216 
   217Daniel Svensson 
   218 
   219<center>''Understruken = Huvudansvarig för området''</center> 
   220 
   221 
   222== 7 Relationer till andra projekt och uppdrag == 
   223== 8 Rapportering och kommunikationsprinciper == 
   224Projektmöten som protokollförs, samt granskningsmöten med minnesanteckningar. Protokoll och minnesanteckningar distribueras via http://piratepad.net/vyBSSlgUZ5. Då arbetsgruppen har arbetsmöten görs minnesanteckningar i en arbetslogg. 
   225 
   226Agenda kommer att läggas ut på skype chaten före projektmöten och granskningar. 
   227 
   228= Projektöverlämning = 
   229Projektresultaten överlämnas till webgruppen som ansvarar för driften av hela ”communityn” 
   230 
   231 
   232= 7 Övrigt = 
   233- 
   234 
   235= 8 Referenser = 
   236Communityns struktur, [http://www.mindmeister.com/31431387/piratpartiet-se http://www.mindmeister.com/31431387/piratpartiet-se]  
   237 
   238http://www.mindmeister.com/maps/show/31431387# 
   239 
   240Projektuppföljning, [http://trac.tortuga.piratpartiet.se/ http://trac.tortuga.piratpartiet.se/]  
   241 
   242Medlemmarnas önskemål (krav) [http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx http://forum.piratpartiet.se/Forum509-1.aspx]  
   243 
   244Strukturöversikt över inkomna krav, [http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar http://www.mindmeister.com/33635995/tortuga-nskem-l-fr-n-medlemmar]  
   245 
   246