wiki:WikiStart

Version 14 (modified by Richie, 15 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiet webbstrategi och utveckling

Så här gör du för att komma igång

BEHÖVER KOMPLETTERAS! NU!

Genvägar

Högst prioriterade ärendena

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Principprogrammet

Principprogrammet