wiki:WikiStart

Version 24 (modified by SimonB., 13 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiet webbstrategi och utveckling

Högprio IT-projekt just nu (12:14 2010-06-23)

  • Valbok - ett system för att organisera utkörning av valsedlar
  • Kampanjsite - för att nå ut med partiets budskap

Så här gör du för att komma igång

BEHÖVER KOMPLETTERAS! NU!

Genvägar

Högst prioriterade ärendena

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Principprogrammet

Principprogrammet

Partigrupp EU Parlamentet

PartiGruppsBeskrivning ?