wiki:WikiStart

Version 29 (modified by SimonB., 11 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiet webbstrategi och utveckling

På gång

  • Valbok - ett system för att organisera utkörning av valsedlar (Python och C#)
  • Kampanjsite - för att nå ut med partiets budskap (Drupal6 och php, kanske även  OpenAtrium)

Kan du programmera?  http://www.piratpartiet.se/programmera

Jag vill hjälpa till med...

Genvägar

Högst prioriterade ärendena

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden

Principprogrammet

Principprogrammet

Partigrupp EU Parlamentet

PartiGruppsBeskrivning ?