Ticket #1101 (closed Defekt: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Piratpartiets inställning till BARNpornografi

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Det är skamligt att ni försvarar serier som visar små barn som har sex med gubbar och andra barn!!!
Det visar att ni inte har empati med andra varelser. Barn som läser detta tror att så ska man göra! Barns hjärnor är inte utvecklade och TROR på vad de ser. LÄS psykologi. Ytterst besviken svensk medborgare!
Ni säger att ni står för frihet. Förstår ni inte att barn behöver frihet också???!
Stein N

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by of_darkness

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution wontfix deleted

comment:3 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to invalid

Hej,
Piratpartiet har ingenting till övers för barnpornografi, men vi vill istället ha åtgärder som faktiskt hjälper barnen.

De senaste lagändringarna hjälper inga barn, de förbättrar bara statistik samtidigt som de ger en möjlighet att godtycklig döma vem som helst för barnpornografibrott. Något som i sin tur urvattnar barnpornografibegreppet på ett sätt som riskerar att ha helt fel effekt.

Se/lyssna gärna på aktuella debatter i frågan, eller skicka dina frågor till info@… där vi kan besvara dig direkt.

(Stänger det här ärendet då det inte har något med webbutvecklingen att göra.)

Note: See TracTickets for help on using tickets.