Ticket #1108 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Medlemsantal, ungdomspartier, felsorterad

Reported by: pirat@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: webpage members young
Cc:

Description

på sidan:  http://www.piratpartiet.se/medlemsantal

Står det i denna orning just nu:
MUF - 9153
UP - 5249
SU - 5431

Vilket är fel ordning, det är lite tråkigt att vi ramlat ner på en 3e plats, men det borde websidan kunna sköta dynamiskt.

Ser 2 lösningar:

  1. Uppdatera websidan
  2. Värva snabbt 183 unga pirater :-)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Sådärja. När jag väl fick tummen ur så gick det på nolltid att fixa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.