Ticket #1150 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Fel när man bifogar kvitto till Claims i PW

Reported by: leif.ershag@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[kl. 12:10:43 CEST] Leif Ershag: Det funkar inte att attacha kvitton till Claims i pirateweb, strul efter flytt?
[kl. 12:17:22 CEST] Rickard Olsson: Vad får du för felmeddelande?
[kl. 12:17:40 CEST] Leif Ershag: The webpage at  https://pirateweb.net/Pages/v4/Financial/ClaimExpense.aspx might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Error 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Unknown error.
[kl. 12:17:44 CEST] Leif Ershag: i chrome.
[kl. 12:17:50 CEST] Leif Ershag: Liknande i FF.
[kl. 12:20:40 CEST] Rickard Olsson: Weird, funkade för mig nu.
[kl. 12:21:03 CEST] Rickard Olsson: När får du felet, när du trycker Upload eller senare?
[kl. 12:25:18 CEST] Leif Ershag: När jag klickar Upload file.
[kl. 12:26:17 CEST] Leif Ershag: Krashade igen för mig här.
[kl. 12:30:15 CEST] Leif Ershag: Kan det bero på att det är en png? *halmstrån*
[kl. 12:42:40 CEST] Rickard Olsson: Nä, ska inte spela nån skillnad... Weird, som sagt.
[kl. 13:54:46 CEST] * Leif Ershag muttrar lite och bootar om till windows för att se om det funkar då.
[kl. 14:01:45 CEST] Leif Ershag: Didn't help.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by leif@…

Felet är egentligen ett ovanligt dåligt felmeddelande, kvittot är för stort helt enkelt. FUnkade fint nu när jag sparat om det till 1/30 av storleken.

comment:2 Changed 11 years ago by Gonte

Det skulle alltså behövas info om tillåten storlek och filtyp (jag har haft problem med .tif, som sparas snällt men inte kan visas för den som validerar).

Last edited 11 years ago by Gonte (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.