Ticket #1166 (closed Defekt: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

http://djingis.blogspot.com/

Reported by: Ola Andersson <Ola@…> Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Är det inte dags att ta bort denna blogg från live.piratpartiet.se. Har inte sett piratfrågor diskuteras i de senaste kanske 10 inläggen eller så.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Ola Andersson <Ola@…>

Bloggen handlar inte alls om piratfrågor utan är en socialdemokrats korståg mot arbetsmarknadsåtgärder mer specifikt FAS3.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Jag ser. Ska ta ett snack med honom.

comment:3 Changed 12 years ago by mini

Tack för påpekandet förresten, det är bra att ni hjälper till!

comment:4 Changed 11 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix

Tycker inte detta verkar vara ett problem längre. Stänger for now.

Note: See TracTickets for help on using tickets.