Ticket #1225 (new Uppgift)

Opened 10 years ago

Anmälan för Pirre.eu till Piratpartiet Live!

Reported by: pierre@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Bloggen Pirre.eu - Allt är kommunikation... med webbadress  http://pirre.eu, önskar ansluta sig till Pirat Live. Bloggen kan betecknas som Piratpartistisk och inlägg som önskas synas kommer märkas med taggen Pirat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.