Ticket #1272 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Medlemmar tror att vi ändrar sakpolitik genom att följa Annas  http://annatroberg.com/2011/09/27/bombardera-mig-med-fler-spannande-sakpolitiska-ideer/
Underlätta för mötet genom att skapa en guidad process för att lägga till sakpolitik.
Medlemmen trycker på knappen "lägg till ny sakpolitik" och då dyker en mall upp. Fälten Värdering, Vision, Bakgrund visas och när man är klar med att fylla i dessa fältet så bakas texterna ihop till motsvarande "motionens brödtext". Yrkandefältet inleds med "att Piratpartiet antar den sakpolitiska ståndpunkten att.." Hjälptexter i enlighet med Annas mall ska visas när användaren önskar.

Kategorisering av sakpolitik
Steg 1: Länka till en sida med antagen sakpolitik
Steg 2: Typ av motion (stadgeändring, sakpolitik, övrigt)
Steg 3: Baka ihop värdering, vision bakgrund till en snygg brödtext
Steg 4: Bygg in kategorisering av sakpolitik.
NYTT: Visa med rött och grönt om yrkandet vill upphäva eller lägga till en ny ståndpunkt (?)

Note: See TracTickets for help on using tickets.