Ticket #131 (new Förbättring)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Extra information i mailutskick om nya medlemmar

Reported by: krister.svanlund@… Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Mail med info om nya medlemmar borde även innehålla bitar av annan information. T.ex. början på mailadressen, första 4-5 siffrorna i telefonnummret m.m. för att underlätta möjligheten att hitta fejkade medlemmar. Uträknad ålder kan oxå vara bra, om någon registrerar som är typ 120 år så är det ju läge att bli misstänksam. eller om telefonnr. börjar på 0000 m.m.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Gonte

Även medlemsnr bör visas, eftersom vi över skype etc. aldrig ska referera till andra personuppgifter så bör man komma åt medlemsnumret direkt.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

Vi har diskuterat detta i Webb & Utvecklingsgruppen. I allmänhet är uppfattningen att vi ska vara extremt restriktiva om vilka uppgifter vi skickar så pass öppet som över e-mail. Medlemsinformationen är och ska förbli superhemlig, och mail är inte särskilt hemligt.

Rent tekniskt är det enkelt att göra, men frågan om vi ska göra det kräver mer diskussion och godkännande uppifrån isf.

comment:3 Changed 14 years ago by Gonte

Kan vara en bra poäng. Medlemsnr bör dock ändå visas för att slippa få namn och ort inklippt i skype när någon vill kolla upp en medlem men inte kommer in i pw. I det läget bör man tala om vilket medlemsnr som ska kollas upp.

comment:4 Changed 14 years ago by krister.svanlund@…

Jag förstår vad ni menar men själva meningen med mitt förslag är alltså att inkludera "semi-anonymiserad" information... så som riktnummer i telefonnumret eller gatuadressen m.m.

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

Medlemsnummer skulle kunna vara tänkbart, det underlättar inte för nån utomstående att identifiera en medlem, men i övrigt tycker jag att det är tveksamt.

comment:6 Changed 14 years ago by Gonte

Instämmer, medlemsnr tror jag bara är positivt, det andra är mer tveksamt.

comment:7 Changed 12 years ago by agnesson

Jag instämmer i att medlemsnumret bör skickas med i mailet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.