Ticket #151 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Trac: Ny "Component"?

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Jag tänker lägga en länk till rapportera ticket på defaultsidan i PirateWeb, men det skulle vara bra att kunna uskilja de som kommer den vägen från andra, större risk för "spam".

Hur är det enklast att göra detta?
Ny Component, PirateWeb:From web, eller finns det nåt annat?

/Jörgen

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Är det defaultsidan före eller efter man loggat in? Är det det senare så tror jag inte spam-risken är så hög. Och skriv en bra förklaring tillhörande länken så slipper ni en massa ovidkommande åsikter et al. Kanske en länk till befintliga tickets först så dom inte dubbelpostar?
http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&group=component&component=PirateWeb&order=priority

Så här gör du PirateWeb default för newtickets:
http://utv.piratpartiet.se/newticket?component=PirateWeb

Det är inga problem att lägga upp nya Components om du tycker det är den bästa lösningen. Du avgör. :-)

Btw så finns en "ticket black magic"-plugin som gör att man kan forma om t.ex. New Ticket-formuläret att bli mer amatöranpassat. Säg till om det är ett behov så får vi försöka lägga tid på att fixa det.

/D

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.