Ticket #154 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ingen info om "funktionär" & dålig länk i bekräftelse email

Reported by: Henrik Enblom Owned by: larsl
Priority: blocker Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Efter att ha bokat upp sej för en "Förtidsröstningslokal" (ska man vara riktigt petig heter det bara "Röstningslokal") får man texten:

Ett email har skickats till mail@… med en länk som du behöver klicka på för att bekräfta din bokning. Det innehåller också information om hur du kan få tag på Piratpartiets ansvariga funktionär för den här vallokalen.

Men när mailet kommer så finns ingen info om nån funktionär.. Vad är det för funktionär btw? finns ingen info om det..

Dessutom i mailet är bekräftelse länken  http://localhost:8000/confirm/79g5q8hnfa/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu säger den inget om ansvarig, då detta inte är helt definitivt vid tillfället för registrering.

Mailänk är också fixad. Tack för rapport.

Note: See TracTickets for help on using tickets.