Ticket #160 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Vallokal-bekräftelse gav 500 - Serverfel

Reported by: mmn@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag fick länken för en vallokal-bekräftelse:
 http://valsedlar.piratpartiet.se/confirm/rx5mky7u2g/ (Mariehem, Umeå)

som gav 500 - serverfel när jag klickade på den.

Samtliga andra (bl.a. Norrlands universitetssjukhus förtidsröstning samt någon vallokal ute i Holmsund typ, samt bokningspass)
Bokningspass borde kanske benämnas så i mail-subject. Nu står det "Bekräfta din bokning av vallokal" även på pass-bokning.

De som fungerade var:
xmsa9c512z
no5uatdks2
g4pjiq3fx9
zhtgawp6k1

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Hissjö failade också, f90pqr7bi3

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.