Ticket #239 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ny feed till live.piratpartiet.se

Reported by: andreas@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag önskar få min bloggs RSS-feed tillagd på live.piratpartiet.se. Feeden finns på  http://www.silverunit.com/andreas/blog/feed. Bloggen återfinns på  http://andreas.silverunit.com

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Gärna!

Jag tar helst inte hela bloggen, utan de kategorier/taggar som är piratrelaterade. Om inte ALLA inlägg är piratrelaterade förstås.... kan du föreslå en eller flera kategorier/taggar istället? Eller en ny kategori/tagg för den delen?

comment:2 Changed 14 years ago by andreas@…

Hej,

Alla inlägg som är taggade med Piratpartiet är ju relevanta, fast jag skriver väldigt sällan inlägg som inte är relaterade till PP =)

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Har lagt till taggen piratpartiet (inte kategorin, utan taggen, alltså).

Dina inlägg dyker strax upp!

Note: See TracTickets for help on using tickets.