Ticket #264 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Svåranvända menyer på hemsidan

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Menyn längst upp på hemsidan (Politik, Partiet, Agera, International) är svår att använda. det verkar finnas några pixels mellan Rubriken och själva popup-menyn som det är olämpligt att placera muspekaren i - då försvinner popupmenyn. (Testat med Firefox 3.08 på Ubuntu)

Dvs om jag
1) Sätter muspekaren över "Partiet"
2) Får en popupmeny under
3) Sakta flyttar muspekaren nedåt för att välja något
4) så går det inte eftersom popupmenyn försvinner innan man kan välja något.

Om man däremot *snabbt* drar muspekaren nedåt, så att den skuttar över glipan mellan rubrik och meny, då fungerar det att välja i menyn.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Jag har 3.0.10 på ubuntu, och det funkar felfritt.

Jag minns att någon (CE?) har sett det här också, men det är svårt att åtgärda utan mer kunskap.

comment:2 Changed 14 years ago by Richie

Ja, vi har fått in det här nån gång tidigare, men aldrig lyckats reproducera det ( http://xkcd.com/583/) sedan 2006 nån gång då jag tweakade nice_menus.css där den där koden ligger.

comment:4 Changed 13 years ago by joakim.rosqvist@…

Har nu testat igen i Ubuntu 9.04 med Firefox 3.0.11, och problemet kvarstår. Kan jag hjälpa till med tester på något sätt? (och går det att få bort spam:en som någon lagt in på detta och andra ärenden?)

comment:5 Changed 13 years ago by joakim.rosqvist@…

Det verkar ha att göra med förstoring. Med default textstorlek blir det ingen glipa mellan rubrik och popup, men den storleken blir alltför liten på min skärm med 120+ dpi. För varje gång man trycker ctrl-+ för att öka textstorleken så växer glipan mellan menyrubrik och menyalternativ.

comment:6 Changed 13 years ago by joakim.rosqvist@…

Med Firefox 3.0.11 på Windows XP blir det dock inget glapp när man ökar textstorleken.

comment:7 Changed 12 years ago by Zash

Borde denna stängas? Gäller väl gammla hemsidan?

comment:8 Changed 12 years ago by joakim.rosqvist@…

Ok att stänga. Menyerna krånglar inte längre när texten är förstorad.

comment:9 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.