Ticket #281 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

"Brevlådeutseendet"

Reported by: mats-ludvika Owned by: speakman
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

En ren visuell-/designsak. Infon i valsedlar.piratpartiet.se är "inringad" med en grön ram med en massa platstagande lila runtom.

Kanske ser vackert ut men är enerverande för den som ska arbeta med systemet.

Kanske upplevs extra mycket av mig med skärmupplösningen 1920x1200, men det känns rätt så ledsamt att inte kunna se listan över alla vallokaler utan att behöva använda en "scrollbar", helt i onödan enligt mig. Se t.ex  http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/ludvika/

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Owner changed from speakman to andreas
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Owner changed from andreas to speakman

denna är fixad i min jquery branch som inte är mergad till trunk än.

comment:3 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.