Ticket #301 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Gör live-widgetsarna tydligare

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: live rss widget
Cc:

Description

Live-widgeten på förstasidan, och de som fungerar likadant inne på Live-sidan skulle bli betydligt tydligare om den översta rutan (excerpt) inte hade samma färg som varannan post i listan.

Mitt förslag är att göra så att listan alternatar mellan två olika lila och att bara den översta rutan är vit, så att man set att den är speciell och förstår systemet.

Det är ju inte ett speciellt vanligt system att visa feeds så tydlighet är nyckeln.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tack för tipset, implementerat

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to mini:

Tack för tipset, implementerat

Här går det undan! :-)

Men, det är fortfarande som innan på PPs förstasida, den som syns av flest först.

Och så kanske den ljusrosa inte var helt optimal... Lite för skär kanske. Tror inte det behöver vara så stor skillnad mellan färgerna. Fast det är ju en smaksak.

Schysst jobbat! (snyggt med författar-loggorna också!)

comment:3 Changed 14 years ago by mini

Förstasidan är fixad, om du inte ser det beror det på en cachad cssfil.

Förslg på bättre färgkoder mottages tacksamt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.