Ticket #317 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Lägg in 2 väl synliga direktlänkar till irc-chatten.

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Gör två direktlänkar till irc-chatten väl synliga på hemsidan, utan att behöva använda menyerna. En till #piratpartiet med texten "Om du vill lära känna och prata med medlemmarna" och en med #piratpartiet-politik "För alla dina frågor du vill ha svar på rörandes vår politik" eller något dylikt...har sett folk som kommit in på chatten och skrämts iväg av allt OT som finns

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by simon.bohlin@…

  • Priority changed from major to minor
  • Summary changed from Ändra lite på hemsidan to Lägg in 2 väl synliga direktlänkar till irc-chatten.

Känns lite osäkert om dessa länkar behövs. Hemsidan har väl ett begränsat utrymme för "väl synliga" länkar, vilket förklarar användningen av menyer...

Finns det några länkar som borde tas bort, så att det fria utrymmet på hemsidan inte minskas? I så fall kunde jag ta detta.

Eller övertyga någon (lobbyism!) att lägga in länkarna.

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

IRC är ej längre en officiell kanal för PP.

Note: See TracTickets for help on using tickets.