Ticket #34 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Mobilt interface för Pirateweb

Reported by: Todi Owned by: Todi
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ibland har man inte dator med sig men behöver ändå kunna komma åt information från pirateweb. Ett väldigt simpelt mobilt interface med de viktigaste funktionerna vore smidigt att ha.

Ex.  http://m.facebook.com eller  http://mobil.sl.se

Dvs väldigt avskalat grafiskt, smalt utseende, lätt att klicka till det man behöver använda. Bort med allt "icke-essentiellt" data.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Ehh...

Konkret, vad är "essentiell" och "icke-essentiell" data?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Ok, det var lite diffust skrivet =) Jag börjar med några viktiga punkter:

  • Kunna lista mina volunteers, med telefonnummer (behöver inte kunna assigna eller liknande).
  • Kunna söka på medlemmar, och få upp deras kontaktinformation (behöver inte kunna tilldela roles eller något).

Sådana saker. Finns säkert andra som anser det är viktigast med annat, men det är mina prioriteringar just nu.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat för

  • List/geografi

och

  • Search

Redigerat om så att inmatningen och listan är i smalare format än i de vanliga sidorna.

Rsultatlistan är:
Medlemsnummer, namn, stad, telefonnummer (klickbart) och födelseår.

Prova på  http://pirateweb.net/m/ när den blir deployad.

Ändringen incheckad. Går i drift när Rick driftsätter.

Note: See TracTickets for help on using tickets.