Ticket #345 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

min bokade vallokal är nu obokad

Reported by: tor.hammar@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Bokade älvsåkersskolan ( http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/kungsbacka/valdagslokal/aelvsaakersskolan-1/) både distributör och första passet, för en tid sedan (innan sammanslagning). Dubbelkollade dagarna efter sammanslagningen av lokaler, då fanns det kvar.

Kollade nu efter Ricks brev och min bokning är borta. Vet ej när den försvunnit, men om det skett på fler platser, har vi helt enkelt ingen koll på vilka lokaler som är bokade och inte.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det beror på att det nu har blivit två separata vallokaler på den skolan. Anledningen är att koordinaterna ligger så pass långt ifrån varann att systemet bedömt att det behövs separata valvärdar för lokalerna. Distributionen kan dock justeras genom att kommunadministratören går in på den utan distribution och säger att den ska samdistribueras med den andra.

(Din bokning ligger kvar på den ena Älvåkersskolan)

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

PS. Dessutom KAN den kommunansvarige gå in och "samla ihop" de ingående valdistrikten igen till den lokal som har bokningarna, och ta bort den andra, om man vill... DS.

Note: See TracTickets for help on using tickets.