Ticket #355 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Nya medlemmar får mail automatiskt

Reported by: johan.lundstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: Medlemsutskick, ny medlem
Cc:

Description

När man blir medlem kan man välja olika nivåer av aktivitet, men man har inte inställningsmenyn öppen så man redan som ny medlem kan ställa in exakt vilka utskick man vill ta emot. Denna meny, tillgänglig via piratweb, borde "poppa upp" redan när man väljer att bli medlem så man redan då lätt kan avsäga sig vissa mail och utskick. Att göra så att alla får mail automatiskt är dåligt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det är relativt simpelt att gå in på PW och kryssa bort utskicken, och det kan finnas en vettig ide att vi når ut med några stycken rundor mail till nya medlemmar, om inte annat så att de vet vad de olika alternativen på prenumerationssidan betyder.

Dessutom så har det lugnat sig med mail nu, det var mest i valrörelsen som det var lite hysteriskt ett tag.

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.