Ticket #357 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Förbättring av valbokningen

Reported by: Richie Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

För att det ska funka optimalt så
skulle jag sätta alla programmeringsresurser för att
avhjälpa lite klumpigheter och otydligheter som jag märkt
när jag jobbat med valsedelsbokningssidan och talat med folk som
använt den.

  1. En instruktion på själva sidan skulle

behövas, typ nedanstående (som innehåller hela proceduren - om ni
tycker det är för mycket, välj ut det viktigaste, och det går säkert att formulera bättre, men "you got the idea"):


Välkomna till bokningen för vallokalsbevakare!

Backa gärna först till hemsidan, klicka på "skriva upp

dej"-länken till vänster om bokningsfälten och läs
vad som står under "Läs på" för allmän
information om hur det går till först

Bokningen går sedan till så här:

Det finns två typer av lokaler

  • förtidsröstningslokaler där man kan rösta innan

valdagen - dessa står först i listan i högerspalten
(blå bakgrund) och markeras med ballonger med prick i på
den zoom-bara kartan till vänster. Endast en bokning per lokal
behövs, en distributörsbokning, med ansvar för att
sedlar finns, markerad med grön bock när den är klar.
Boka gärna fler lokaler.

  • vallokaler på valdagen - dessa

står underst i listan i högerspalten (gul bakgrund) och
markeras med ballonger utan prick i kartan. Här finns plats
för en distributörsbokning (markeras med stora vänstra
krysset resp bocken intill namnet) och tre värdbokningar (att
stå utanför vallokalen och dela sedlar till väljarna), som
markeras med de tre mindre tecknen. Värdpassen är 8-12,
12-16:30 och 16:30-21.

Boka så här:

Om någon förtidsröstningslokal är obokad, boka gärna först upp dej på någon

eller några sådana. Leta och boka på samma sätt som beskrivs nedan.


Vallokalsbokningen:

I första hand, se till att alla lokaler har distributörer, dvs att vänstra tecknen

bredvid namnet i högerspalten alla är bockar och inga röda ballongen finns på kartan. Boka som nedan.

Sedan:

Om du vet namnet på en vallokal där du
vill stå som värd, (eller vara distributör) leta upp den i listan till höger och klicka
på namnet. Du kan också titta på bokningsläget
i listan och välja en lokal där andra passet 12-16:30 är
obokat, då det brukar vara mest folk, eller om du vet att en
lokal har stort upptagningsområde, välj denna.

Om du inte vet namnet - använd kartan till vänster för att

hitta någon lämplig lokal nära dej (dubbelklicka vänster för att zooma in
dubbelklicka höger för att zooma ut, drag i sidled ) .
Klicka på ballongen för att se namn och adress på
lokalen och använd länken i den upp-poppade rutan för
att boka. Klart!

Om du bara kan stå en del av ett pass,

försök att hitta en kompis att dela med först, eller
låt bli att boka och gå dit och gör så gott du
kan.

Gör det synligt på håll att du är
piratpartist där du står - stort PIRATPARTIET på
bröstet - inte säkert att folk uppfattar t.ex en lila
tröja som pp, tala med din valledare.


  1. Länka till instruktionen från valsedelsbokningen, så behövs inte den

klumpiga beskrivningen först i texten ovan.


  1. Gör popupperna på kartan till mouseovers. Mycket trevligare.


  1. Modifiera texter - skriv lite mer optimistiskt i instruktionerna där det ståt att vi troligen inte kan

täcka vallokalerna med värdar. Med dagens medlemsantal bör det vara möjligt.

Sen står det också att första värdpassets värd ska ta med sej valsedlar. Om distributören funkar behövs ju inte detta.

Om det är tänkt som en dubbelcheck, skriv detta.


Det var detta, jag tror att det blir mycket lättare att få folk till vallokalerna om man gör lite förbättringar enligt ovan, Att göra en bruxanvisning

kan inte vara oöverstigligt?


Ursäkta om jag som ny i partiet men med viss erfarenhet av dylikt "lägger mej i". , samt formateringen Embarassed

Ha det bra

go pp

Anders Erkéus

08-6434241

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by anonymous

Hmm
et par korta snabbtips till detta då:

Lägg en direktlänk från sidan med kartan till:

 http://valsedlar.piratpartiet.se/las-pa/

med texten: Läs på om valsedelsbevakningen

(just nu kommer nog många in från förstasidans listor och missar "Läs på" uppmaningen)

"Tillbaka till startsidan-länken" blir "Till Startsidan"

Ändra texten "Röstningslokaler" till "Lokaler för förtidsröstning"

Länka gärna ner till "Vallokaler"

Ändra så adresserna på kartan kommer upp vid mouse-over i stället för click - med bibehällen länkfunktion

Ändra länktexten i popuppen "Boka Lokalen" till "Gå till lokalbokningen"

(man kan tro att man bokar sej genom att klicka på länken, bra att veta att själva bokningen kommer senare.)

Det var några mindre med verksamma förbättringar, tror jag

I de allra flesta fall kommer det troligen inte att finnas värdar för varje individuell vallokal.

comment:2 Changed 14 years ago by Anders Erkéus

ooops
,
den sista meningen ovan är från anvisningarna. jag tycker den ska ändras till något lite mindre pessimistiskt, som

"På många platser kommer det inte att finnas värdar till varje vallokal"

anders

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

Har ändrat texten i bubblan. Att ha den på "klick" är standard enligt google maps, ett alternativ är att lägga en s.k. tooltip med lite kortfattad info som kommer vid mouse over. Good enough?

I övrigt skulle jag önska en lite mer strukturerad ticket för var och en av dessa önskemål så blir de lättare att tracka och prioritera.

comment:4 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.