Ticket #40 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Trasiga nyhetsbrev

Reported by: coopdot Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag har upptäckt att det ibland kommer in ovälkomna mellanrum i vissa ord i nyhetsbreven.

Exempel 1:
Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-02-27 [PPDED1]

Rad 174:<p>Det betyder att det finns ett antal [..klipp..] massor av enskilda bloggare. M&#228
Rad 175: ;nniskor flyter in i och ut ur [..klipp..]

Här bryts raden mitt i ett ä och det blir fult.

Exempel 2:
Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-03-23 [PPDED1]

Rad 139:<p>Det &#228;r mycket nu.[..klipp..] n&#228;r m&#228;nniskor <a href="http://opassande.se/index.php/200
Rad 140: 9/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/">f&#246;rbjuds att skapa</a>.</p>

Här bryts raden mitt i länken som då leder till  http://opassande.se/index.php/200%0A+9/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/ istället för  http://opassande.se/index.php/2009/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/

Exempel 3:
Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-03-23 [PPDED1]

Rad 162:<p>Under mina m&#229;nga f&#246;rel&#228;sningar [..klipp..] Peter Sunde</a>, <a href="http://en.wikipedia.o
Rad 163: rg/wiki/Rasmus_Fleischer">Rasmus Fleischer</a>, och alla andra. [..klipp..]

Samma sak här. I både exempel 2 och 3 är det ganska enkelt att se vad felet är i adressfältet men man vill ju att det ska bli rätt från början.

Lowtech-lösning: Påminn folk att inte skriva stycken som är längre än 990 tecken (säg 600).

Bättre lösning: Få mail-boten att bryta raderna (där det finns mellanslag) som en av de sista sakerna den gör innan mailet skickas.

Förslag: Bryt raden efter ordet som tar sig förbi 300 tecken.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by coopdot

  • Milestone Innan Valkampanjen deleted

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Gissar på att problemet beror på att attachmentet har
TransferEncoding.SevenBit, QuotedPrintable funkar antagligen.
Ska undersöka...

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Bytt TransferEncoding till base64 både på nyhetsbrev och pressrelease.
(tydligen problem på mono med QuotedPrintable)

Ändringen incheckad.

comment:4 Changed 14 years ago by coopdot

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Fortfarande trasigt i Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-04-06 [PPDED1]

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

Ändringen inte deployad ännu...

comment:6 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed

Bör vara i drift nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.