Ticket #401 (closed Uppgift: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: leomarefors@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

Hej
Jag har full förståelse för att ni har fullt upp med era kärnfrågor i nuläget, men lite längre fram skall ni ta tag i arbetslösheten för ungdomar som idag är ca 24%.

Tyvärr sitter betongpartiet (S) och dess "syster"LO och blockerar varje försök till att ge ungdomar fullvärdiga arbeten på arbetsmarknaden. Jag har själv suttit som nämdeman i (S) och styrelsemedlem i LO, så jag vet hur illa de behandlar våra ungdomar.

Kämpa för deras rätt till "traditionella" lärlingsplatser.
Stoppa inte bara in dem i skolor för att sedan lura statistiken.

Just nu är det tufft på arbetsmarknaden men givetvis blåser det över inom kors, så satsa fullt ut på ungdomar i arbete samt kämpa för vår rätt att uttrycka oss fritt.

Frihet och demokrati får vi inte gratis, det måste vi kämpa för.

Leo Mårefors, ny medlem i Piratpartiet


Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Eller wontfix, tror inte det är aktuellt i nuläget?

Nog bättre att diskutera det på forumet iaf.

Note: See TracTickets for help on using tickets.