Ticket #408 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

dynamisk justering av "member count closeup" på adminnivå av medlemsinfo

Reported by: Blubb Owned by: JorgenL
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det verkar som att "member count closeup" (översta grafen på sidan  http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik-admin ) lätt går sönder (såg precis att den kom upp igen efter en längre tids frånvaro).

Som jag uppfattat saken, så pajjar grafen när medlemsräkningen når taket på grafen (översta linjen). Är det möjligt att göra grafen dynamisk, så att den kollar aktuellt medlemsantal innan den sätter ett lämpligt tak?

Sorry om ni redan har fixat den så den är dynamisk, det är bara att stänga den här buggen då. Har iaf letat efter en liknande bugg men inte hittat någon. :-)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

Själva justeringen av grafen är fixad, men den går fortfarande ner ibland av något annat skäl.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Priority changed from major to trivial

Gissar att den inte alltid hinner visas när sidan cachas om och då försvinner för att sedan ploppa upp igen vid nästa cachning.
Dumt men inget katastrofalt.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.