Ticket #431 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

DN-logga i piratpartiet-feed

Reported by: h.stenstrom@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag prenumererar på Piratpartiet LIVE i min mobiltelefon, i programmet Opera Mini. I det programmet kallas feeds för "kanaler".

Det konstiga är att den logga (sidikon) som föregår feed-namnet är samma som DN har.

Jag vet inte om mitt program har fått hicka, eller om det har smugit sig in något konstigt på er server. Men det är väl värt att kolla.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Pröva att byta från  http://live.piratpartiet.se/rss20.xml till  http://live.piratpartiet.se/atom.xml eller omvänt.

Jag kan inte alls se var DN-loggan skulle komma ifrån när jag kollar på filerna här.

comment:2 Changed 13 years ago by Helge

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution worksforme deleted

Jag har verifierat problemet på två olika, men lika telefoner: Sony-Ericsson K610 med abonnemang från 3, Opera Mini version 4.2.

På min egen telefon är problemet med både  http://live.piratpartiet.se/rss20.xml och  http://live.piratpartiet.se/atom.xml.

Jag har inte sett problement på någon dator (IE, Firefox, Chrome, Konqueror). Jag har inte testat på någon annan telefon. Opera på mobilen körs via Operas server (i Norge?), så felet kanske ligger där.

comment:3 Changed 13 years ago by mini

Ok. Jag hittar ingen ingång för felsökning, så jag låter denna vara öppen tills vidare.

comment:4 follow-up: ↓ 5 Changed 13 years ago by mini

Är detta fortfarande ett problem? Vi kör nu via feedburner, så det kan vara värt att kolla.

comment:5 in reply to: ↑ 4 Changed 13 years ago by Helge

Replying to mini:

Är detta fortfarande ett problem? Vi kör nu via feedburner, så det kan vara värt att kolla.

Problemet finns kvar, men inte på feedburner. Jag hade tagit bort prenumerationen på Piratpartiet Live från min RSS-läsare Opera Mini i min Sony-Ericsson K610. När jag navigerade till live.piratpartiet.se och återigen lade till prenumeration på RSS-flödet, dök DN-loggan upp igen.

Sedan tog jag fram min iPhone, där jag också har Opera Mini installerad. När jag gick till live.piratpartiet.se, och lade till en Feed, så fick jag det via feedburner, och jag tror att det var feedburners logga jag såg. Då testade jag att byta URL till den som Opera Mini i min K610 rapporterade:  feed://view/0//http://live.piratpartiet.se/rss20.xml Då dök DN-loggan upp även på min iPhone.

Jag vet inget om tekniken för RSS, men min tanke om detta är att felet lika gärna kan finnas hos Opera som hos live.piratpartiet.se.

Problemet finns kvar, men det betyder inte att det är något problem med problemet, och då är det inget problem.

Helge

comment:6 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to wontfix

Stänger jag inte tänker åtgärda detta :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.