Ticket #445 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Ändring av rullmeny i Pirateweb

Reported by: Jan Lindgren <jan.lindgren@…> Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man ska välja område att skicka mail till så får man direkt upp en lista som innehåller alla områden i hela världen. Det var hanterbart när bara Sverige låg i systemet, men nu när även Danmark och Norge finns med så blir det ganska knepigt att hitta rätt område att skicka till. Och jag ser att vi är på väg att utöka med ännu fler länder, vilket bara kommer göra det värre.

Mitt förslag är att man gör nåt liknande det som finns när man vill välja geografiskt område när man listar funktionärer. Då får man först välja vilken kontinent (just nu bara Europa) och sen välja vilket land. Efter det får man välja distrikt osv. Det gör det hela otroligt mycket enklare att hitta rätt område än det system som nu finns när man skickar ut mail.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det beror på att du är uppsatt med world-access, man ser bara det man har rätt att skicka till, så om du inte absolut behöver world så kan du göra om dig till sverige så slipper du de andra.

I övrigt så är tanken att det ska bli trädmenyer med tiden...

comment:2 Changed 14 years ago by Jan Lindgren <jan.lindgren@…>

Mmm... men då har man fortfarande alla 290 kommuner och sen distrikt att bläddra igenom. :D

Men om det är tänkt att bli trädmenyer med tiden så klarar jag av att vänta... Visste bara inte om det var tänkt att nånsin bli så eller inte - därför jag la en ticket om det. :)

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Bör vara fixat nu med helt ny sida.

Note: See TracTickets for help on using tickets.