Ticket #469 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/politik/5_ars_kommersiell_ensamratt och Fri mjukvara/copyleft

Reported by: simon@… Owned by: Richie
Priority: trivial Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Antagligen är ni redan medvetna om felet/problemet och håller redan på att diskutera det just nu. Men, oftast kan det vara skönt att ha ne bug-report som hjälper en att minnas. ;)

 http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html

Fri mjukvara är en bra sak som piratpartiet borde stöda och hjälpa så mycket det går, vi delar många tankar och idéer med dem.

Saken är att copyleft använder copyright för att inte kunna bli kopierade utav proprietära företag. Skulle det sättas upp en maxgräns på fem år skulle fri mjukvara få ett stort tillbaka-slag, vilket vi absolut inte vill.

Stallman skrev om några tänkbara förslag:

  • Ge fri mjukvara en längre copyright-tid än proprietär mjukvara.
  • Tvinga företag att ge ut koden när copyrighten har gått ut.

Det vore trevligt om ni kunde ta med hur ni har tänkt i artikeln, så att medlemmarna vet om hur copyright fungerar på copyleft-kod.

Vore väldigt kul att få en länk till ett ställe där ämnet diskuteras (om det nu gör det).

Tack på förhand,
Simon (simon [SNABEL-A] forintens [PUNKT] se)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon@…

Borde jag ha lagt in den som en "ticket" istället för idé?
/Simon

comment:2 Changed 13 years ago by Simon B.

Någon lösning här vore ju väldigt bra. Att ha RMS emot sig är inget roligt. Han kanske kommer på besök (AFK) i sin långdräkt och med ljussabel?

comment:3 Changed 13 years ago by Zash

  • Priority changed from major to trivial
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Type changed from Förbättring to Defekt

Han ser det väl inte som ett så stort problem ens.

Detta har skrivits av några iaf:  http://redhog.org/Blog/Stallmans_critique_and_compulsory_copies.html

Note: See TracTickets for help on using tickets.