Ticket #491 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: jeppewinther@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: request
Cc:

Description

Goddag!
Skriver på vegne af Piratpartiet i Danmark, der er ved at sætte partiet i søen hernede. Vores hjemmeside(www.piratpartiet.dk) er trist, og skal ændres, og det ville være fedt hvis vi kunne få fat i jeres Drupal tema som et udgangspunkt.
Tak, og god vind
Jeppe Winther, Piratpartiet.dk

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Jag verkar ha supit sönder mitt inlogg här, så kan nån skicka
 http://www.piratpartiet.se/international/website_starter_kit
till honom?

comment:2 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.