Ticket #512 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Dubbla medlemskap PP vid registrering till UP

Reported by: Ching_Shih Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Dubbel registrering i PP, gissningsvis p.g.a. den automatiska registreringen vid ingåendet av medlemskap i UP till PP.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kontakta medlemsservice@… så slår de samman medlemskapen :)

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Ehm, fick förklaring nu, det gällde alltså att det finns en massa med dubbla medlemskap. ;)

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

Problemet är inte helt enkelt att lösa med automatik. Det handlar ju inte bara om dubbla medlemskap utan om dubbla medlemsregistreringar. Möjligen tom med olika emailadresser.

När man registrerar det andra medlemskapet så får man inte göra det så att det går att

  1. Använda medlemsregistreringen för att kunna ta reda på ifall någon är medlem, eller
  2. Kunna "ta över" någons medlemskap genom att registrera en ny medlem som lösenordsmässigt skriver över det gamla, (inte heller kan man sätta lösenordet till det gamla..)

Det här måste alltså lösas i "andra änden", dvs någon måste verifiera att det faktiskt är ett dublettmedlemskap och ta ett beslut för vilket som ska tas bort.

Möjligen behövs det bättre verktyg för det här.

Förslag på hur sådana skulle kunna funka?

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

En tanke är kanske att *någon* notifieras om att en möjlig dublett tillkommit. Kanske.. *spekulerar*

comment:5 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Problemet är, som jag förstått det, inte tekniskt utan socialt. Personen förstår inte att man inte behöver gå igenom två formulär för att bli medlem i både Piratpartiet eller Ung Pirat.

Jag tror lite meddelanden med rödpenna här och var om vad som faktiskt händer om man klickar på "Bli medlem" skulle hjälpa en hel del.

comment:6 Changed 13 years ago by JorgenL

Jag tror att en sån förklaring löper stor risk att bli så teknisk att folk bara blir förvirrade... :)

Tror på Gontes ide, men det finns redan möjlighet att kolla dubletter i "lista medlemmar" i PW.

Problemet är väl mer vad man gör sen, när man upptäckt dubletten om det är stora mängder.

comment:7 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Njäh. Skriver man något i stil med "Har du redan gått med i Ung Pirat så gick du samtidigt automatiskt med i Piratpartiet" så kan jag inte se att det blir för tekniskt?

Eller det bästa vore väl att bara göra EN sida där man blir medlem i båda orgarna och inte separata?

comment:8 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed

Förefaller inte lika problematiskt längre, kanske blev det tydligare efter de småändringar som gjorts.

Note: See TracTickets for help on using tickets.