Ticket #527 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Inför ruta för dubbelkoll av mail vid registrering

Reported by: emil.paulsrud@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det skulle behövas möjlighet att konfirmera till epost adress vid registrering, dvs. en klassisk "skriv in din mailadress två gånger" funktion, för att undvika felstavningar och sådant. Som idagsläget sköts igenom att vi SMS:ar en massa om att mail studsar (kostar säkert en del pengar också), samt att mailgruppen får omfattande arbete att ändra mailadresser för våra medlemmar.

En enkel åtgärd som skulle spara en massa arbeta och kanske t.o.m spara pengar.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Spontant undrar jag om det hjälper, själv ser jag det mest som irriterande samtidigt som jag konstant kör copy-paste mellan fälten för att jag inte orkar skriva dubbelt. Men visst, alla kanske inte är så lata ;)

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

Som jag förstå det så har det diskuterats tidigare, men valts bort för att det gör registreringsprocessen jobbigare.
Senaste månaderna så har det i alla fall tillkommit ett filter som validerar adressen enligt formella grunder, dvs att den har korrekt format, vilket förhoppningsvis minskar problemet med tiden, även om det inte fångar allt.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.