Ticket #547 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/agera/ostergotland

Reported by: Anton Johansson, ua@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Kontaktinformationen Ung Pirat Linköping SE, Östergötlands valkrets är gammal. Ansvarig/ordförande är Anton Johansson, ua@…, 0707496840.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Den informationen behöver ni ändra i PirateWeb, den genereras automatiskt från uppgifterna där. Kontakta nivån ovanför dig i Ung Pirat för att få hjälp!

Just nu står det för UP Linköping:

UP Linköping at Östergötlands valkrets:
Local Lead Hampus Bengtsson
Local Second none

Administrators at this level:
Oscar Jönsson, Isac Lindström

Activists at this level or below:
Anton Johansson, Hampus Bengtsson, Isac Lindström, Oscar Jönsson

Note: See TracTickets for help on using tickets.