Ticket #552 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

kandidering på Live?

Reported by: behrangkianzad Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

hej!

jag undrar hur jag kan få upp min kandidatur i live-listan/bloggen?

allt gott,
Behrang

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Hej!

Alla kandidater kommer att presenteras på en egen webbsida så snart kandideringsperioden är slut.

Livesidan är inte till huvudsakligen för att presentera kandidater. Men om du ha en blogg där du skriver om piratrelaterade saker, så lägger jag mer än gärna till den bland de andra på livesidan.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.