Ticket #578 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Prenumerationer

Reported by: patric@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag får påminnelser om att förnya medlemskapet, även då jag inte har valt att prenumerera på något hos er, och det är inte bara ett mail om påminnelser, utan senaste tiden har det varit flera. Vilket bara är irriterande och gör att jag inte vill fortsätta som medlem.

Om man inte har kryssat i att man vill ha något mail utskick under prenumerationer, så borde väl det gälla oavsett?

Om ni nu måste påminna folk om deras medlemskap, gör det en gång, inte minst 3ggr. Ni kanske tycker det låter löjligt att gnälla om 3-4 mail, men med den skörd av mail många får i sin inbox så hjälper inte era till, speciellt inte när man inte bett om dem.

Det finns förövrigt ingen funktion för att avregistrera sig, det vore ju användbart om man känner att man inte längre vill vara medlem.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Mail om att förnya medlemskapet måste självklart skickas, hur ska du annars kunna förnya? Likaså bör det precis som idag skickas ut påminnelser till de som inte förnyat eftersom man ofta helt enkelt missar det första mailet (om man förnyar skickas såklart inga påminnelser).

Men, däremot håller jag med dig om behovet av avregistreringsfunktion eller som minst information. (Idag går man ur partiet genom att maila medlemsservice@… - men det behöver informeras om bättre.)

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Gammal ticket, stänger nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.