Ticket #617 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

http://emil.isberg.eu

Reported by: emil@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: bloggförslag
Cc:

Description

Jag föreslår att min blogg läggs till live-sidan, om den anses värdig såklart.
Det är mest mina egna tankar och funderingar men rör sig ofta inom piratpartiets sfär.
Lämpligtvis används kategorin piratpartiet:
 http://emil.isberg.eu/category/piratparti/

Det är en wordpress-blogg så det bör inte vara några konstigheter.

Tack på förhand.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tillagd!

Note: See TracTickets for help on using tickets.