Ticket #621 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Fel på bli medlem-sidan!

Reported by: johan.karlsson@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om man väljer att bli medlem i både PP och UP. Jag har inte testat bara PP, men jag antar att det är samma sak.
Man blir medlem precis som man ska, men på sista sidan säger den att man är medlem i Label...


Välkommen som medlem!

Du är nu medlem i:
Label

Du kommer strax att få e-mail som berättar mer. Under tiden kan du välja att gå till något av följande ställen:

Piratpartiets hemsida
Piratpartiets forum

Om du inte fått dina mail inom ett par timmar, beror det oftast på överaggressiva spamskydd. Kontakta oss då på medlemsservice@…, så kan vi avhjälpa situationen.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Problemet löst. Det var när man använde backtangenten för att registrera ytterligare en medlem, kombinerat med en bugg i koden. Nu finns det en funktion för att registrera ytterligare en medlem, och dessutom en variant att använda i rekryteringssammanhang som finns i menyn inuti PW.

Note: See TracTickets for help on using tickets.