Ticket #623 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Ny intresseanmälning för nya medlemmar

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Istället för den nuvarande listan med intresseanmälningar till KL/VL behöver vi folk till arbetsgrupperna.

Så jag föreslår att ny medlem får en sida där den kan kryssa för intresse att jobba med:
[] Kampanjmaterial
[] Värvningsresor
[] Media
[] Nyheter
[] Korrläsning
[] Radio
[] Organisationsutveckling
[] Patent
[] Svara på mail
[] Programmering
[] Webbdesign
[] Moderera forum

Och sedan fylla i en fritextruta om vad man kan. Anmälan går vidare till respektive gruppansvarig.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Type changed from Defekt to Förbättring

Det känns som att en massa av de punkterna INTE är saker som man vill lägga på en helt ny medlem i vilket fall och jag tror det riskerar att vara förvirrande om man kryssar i att man tex vill jobba med att moderera forum eller svara på mail, och sen inte blir erbjuden detta eftersom det nog får anses att det är lämpligt att man har varit med ett tag för att göra sånt.

Jag upplever det som att vi lite har lämnat stadiet då man hoppar från gatan in i såna funktioner, vi har numera så pass gott om aktivister att vi har en bas att rekrytera från där av folk som vi vet lite vad de kan och går för.

Däremot har det kommit ett förslag om att byta ut intresseanmälningen till ledare till ett mer allmänt "Jag vill engagera mig aktivt i partiarbetet och ta ansvar", vilket då betyder att man blir kontaktad av sin lokala organisation och informerad om vad man kan hjälpa till med

Sen kan ju välkomstmailet innehålla en länk till en sida som presenterar alla arbetsgrupper med kontaktadresser, och där det finns lite beskrivningar om vad jobbet innebär och vilka förväntningar på förkunskaper etc som finns.

Det är kanske lite besvärligare att göra på det sättet för man kan inte automatiskt skicka folk in i rätt grupp, men jag tror ändå att det blir en bättre kvalitet på anmälningarna man får in.

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

En sådan här stor puck måste komma från PL.

Note: See TracTickets for help on using tickets.