Ticket #659 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Förslag till ny blogg på live.piratpartiet.se

Reported by: tor_3423@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Får man vara så djärv att man föreslår att ens egen blogg läggs till på Piratpartiet Live?

Jag bloggar i alla fall på  http://upphovstratan.wordpress.com/ (Upphovsträtan) och skriver om upphovsrättsfrågor och sådant som angränsar till det. Ett av mina mål är att försöka förtydliga detta med att immaterialrätten syftar till att skapa allmännytta och inte är individuella rättigheter i den traditionella bemärkelsen, och därigenom göra det enklare för folk och mötas och föra en dialog om hur vi bäst uppnår denna samhällsnytta.

Är ej piratpartist, men sympatiserar med en hel del av piratpartiets politik - i synnerhet integritetspolitiken.

Mvh,
/Tor

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

  • skriver intressant om piratrelaterade frågor
  • har ett hyfsat språk
  • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

  • Kommer du att skriva om piratfrågor?
  • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de
inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade
inlägg...annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som
du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får
du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

/Mikael

comment:2 Changed 13 years ago by tor_3423@…

Hej Mikael,

Tack för svaret. Jag bedömer att min blogg uppfyller alla de kriterierna.
Här är en ikon:  http://upphovstratan.files.wordpress.com/2010/01/upphovstratan.png

Jag tror att nästan alla mina inlägg kommer att angränsa till informationspolitik på något sätt, men för att vara på den säkra sidan så kan det avgränsas till kategorierna (OBS: ej taggar, utan kategorier):

Mvh,
/Tor

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Grymt, nu är du med!

Happy blogging!

Note: See TracTickets for help on using tickets.