Ticket #664 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Mina tweets syns inte på Live

Reported by: HR <henry@…> Owned by: mini
Priority: critical Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag har ett Twitterkonto som redan från start krånglat med att komma in på Live! om jag taggar #piratpartiet. Jag får in tweets ibland. Ingen susning om det är fel på Livesidan eller mitt Twitterkonto. Jag har nu 6 followers. Har antalet followers betydelse?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Om ditt inlägg syns här så kommer det med:  http://search.twitter.com/search?q=piratpartiet+-piratbloggar

Om det inte gör det... ja då vet jag inte om det trasslar på twitters håll? Jag kan inte göra så mycket från mitt håll tyvärr. Kan du demonstrera på något sätt?

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix

Yes, jag ser dem, och jag ser också att de inte syns i twitters sökresultat. Jag kan tyvärr inte göra något som helst åt det - det som inte syns i twitters sök, finns inte...

däremot är jag rätt övertygad om att det är ett tillfälligt problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.