Ticket #666 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

HTTP 504 Error (Time out)

Reported by: boffe Owned by: redhog
Priority: critical Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

När jag försöker ansluta till en pad som jag skapat på Piratepad.net får jag ett HTTP 504-error. Jag skickar med URL:en till paddan, och hoppas att ni kan lösa detta.

URL:  http://piratepad.net/2zDE88DUIu

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

Fel 504 hände även kl 18.55 för  http://piratepad.net/Meetingspace och det var precis efter att min skärmsläckare hade stängts och min webbläsare (Google Chrome) återuppväckts. Vet inte om det var före eller efter jag klickade Reconnect som JL fick felmeddelande på sin sida.

[18:55:19] JL: Vad hände med piratepad, jag tappade connection...
[18:56:15] JL: 504 Gateway Time-out


nginx/0.5.33
[18:56:54] jag: uppstod problemet precis 18.55 hos dig?
[18:57:30] jag: (för jag återkom just och väckte skärmsläckaren, om det nu kan ha påverkat via socket-kopplingar från min Chrome-webbläsare)
[19:00:41] JL: Ganska exakt, ja
[19:01:01] JL: jag kommenterade det ca 20 sekunder efter...

comment:2 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

Nytt uppslag: [22:54:13] Egil Moeller: Kunde kanske vara en idé att konfa appservern att svara direkt på port 80 (som tycks finnas på port 9000 nu)

comment:3 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by SimonB.

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

piratepad auto-omstartar när fel 504 uppstår, så detta är numera "självläkande".

Note: See TracTickets for help on using tickets.