Ticket #682 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Parameter 'passwordHash' not found in the collection.

Reported by: anna.m.aberg@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: passwordHash
Cc:

Description

Hej.

Det är så att jag flyttat från Uppsala Län till Skåne och tänkte ändra min adress. Men det spelar ingen roll hur jag beter mig, för det blir ändå error när jag ska spara de nya uppgifterna. Väldigt frustrerande eftersom jag gärna vill ha mail ifrån mitt nuvarande distrikt och inte mitt gamla. Inte särskilt uppskattande ifall jag skulle missa någon intressant som händer i krokarna.

Tack på förhand.
Anna Åberg

Attachments

BasicDetails.aspx.htm Download (7.1 KB) - added by anna.m.aberg@… 13 years ago.
Error page

Change History

Changed 13 years ago by anna.m.aberg@…

Error page

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Summary changed from .... to Parameter 'passwordHash' not found in the collection.

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Keywords passwordHash added

comment:3 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Hej,

Det är ett känt fel som uppstod för några dagar sedan i samband med en programuppdatering. Det arbetas på det...

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Hej,
det ska nu fungera att ändra adress.

Om det ändå inte går, maila medlemsservice @ piratpartiet.se så hjälper vi dig manuellt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.