Ticket #69 (closed Uppgift: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Kalender från stockholm.pp.se

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc: janne42@…

Description

Jan Lindgren har koll på det. Kan man köra  http://wordpress.org/extend/plugins/event-calendar/ istället för gigs kanske??

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Cc janne42@… added

comment:2 Changed 14 years ago by anders

Kikade på Events-Calendar. Verkar fungera bra. Fanns även en iCal-plugin som fungerade.

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

syd.piratpartiet.se - ICal grejen funkar inte. Både min outlook och en kommunledares ubuntugrej får inga saker nedhämtade trots att vi prenumerarar på den. Någon som kan kolla upp varför?

comment:4 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.