Ticket #71 (assigned Förbättring)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Redirect från http://m.pw.net till https://pw.net/m

Reported by: JorgenL Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by SimonB.) (diff)

Redirect från
 http://m.pw.net
till
 https://pw.net/m

För det är enklare att peta in på telefonen.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by JorgenL

Replying to JorgenL:

Redirect från
 http://m.pw.net
till
 https://pw.net/m

För det är enklare att peta in på telefonen.

I klartext

 http://m.pirateweb.net

till

 https://pirateweb.net/m

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

Förslag till lösning:

  1. I DNS, CNAME m.pirateweb.net till pirateweb.net
  1. I IIS managementconsole på webservern:
  • Lägg upp en helt ny website kallad tex m.pirateweb.net med host-header m.pirateweb.net. Wizarden vill peka den på en mapp på disk, peka på samma som huvudsiten så länge.
  • I "Home Directory" fliken på properties på siten, ange att den ska göra en permanent redirect till  https://pirateweb.net/m

comment:3 Changed 11 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Type changed from Defekt to Förbättring
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.